نقاش

نقاش

زندگی نامه مولانا ندر علی قاطع

مولانا ندر علی قاطع از بدخشان است. به مشهد مقدس…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا مظفر علی

مولانا مظفر علی خواهر زاده مولانا رستم علی است که…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا نظری قمی

مولانا نظری قمی نقاش بی بدل بوده. اوایل خدمت کاتبان…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه میر مصور

میر مصور اصل او از بدخشان است. اسمش منصور است…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه میر یحیی

میر یحیی از سادات صحیح النسب دارالسلطنه تبریز و مذهب…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه فرصت شیرازی

میرزا محمد نصر ، فرزند میرزا محمد جعفر از سخنسرایان…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه محمود خان صبای کاشانی

محمود خان فرزند محمد حسین خان عندلیب و نوه فتحعلی…

بیشتر بخوانید »
قرن دهم هجری - 873 الی 970 شمسی

زندگی نامه ابوالمعصوم میرزا

ابوالمعصوم میرزا ولد موسی سلطان موصلو خالو زاده نواب سلطان…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه صادق بیک

صادق بیک از اویماق افشار است و در فن نقاشی…

بیشتر بخوانید »