رزم ايرانيان و تورانيان

جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پیام فرستادن افراسیاب به نزدیک کى‏خسرو

بدو گفت شاه اى سر افراز مرد نه گرم آزموده…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم کى‏خسرو به افراسیاب و گرفته شدن گنگ‏دژ

شب تیره تا برزد از چرخ شید بشد کوه چون…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

بازگشتن خسرو از گنگ‏دژ به سوى سیاوشگرد

بدانگه که بیدار گردد خروس ز درگاه برخاست آواى کوس‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم فریبرز با کلباد

نخستین فریبرز نیو دلیر ز لشکر برون تاخت برسان شیر…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پاسخ فرستادن کى‏خسرو به افراسیاب

چو بشنید قارن سخنهاى نغز از ان نامور بخرد پاک…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گریختن افراسیاب از گنگ‏دژ

بایوان بر آمد پس افراسیاب پر از خون دل درد…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

بازگشتن کى‏خسرو از توران به ایران زمین

چو بودن بگنگ اندرون شد دراز بدیدار کاوسش آمد نیاز…

بیشتر بخوانید »