باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت سخن چین بدبخت هیزم کش است

سخن میان دو دشمن چنان گوی که گر دوست گردند…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت رحم آوردن بر بردان

رحم آوردن بر بردان ستم است بر نیکان . عفو…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت مال بی تجارت

سه چیز پایدار نماند : مال بی تجارت و علم…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت مال از بهر آسایش عمر ست نه عمر از بهر گرد کردن مال

مال از بهر آسایش عمر ست نه عمر از بهر…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت بخشش و منت نگذار

حضرت موسى علیه السلام قارون را نصیحت کرد که احسن…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت یکی انکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند…

بیشتر بخوانید »
باب هشتم در آداب صحبت و همنشنى

حکایت علم از بهر دین پروردن است

علم از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا…

بیشتر بخوانید »