زندگینامه بزرگان ایران زمین

معرفی و زندگی نامه بزرگان ایران زمین

شعرا

زندگی نامه سید احمد اصفهانی متخلص به هاتف

سید احمد اصفهانی متخلص به هاتف از سادات حسینی است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه افضل ‌الدّین بدیل‌ بن علی خاقانی شروانی متخلّص به خاقانی

افضل‌الدّین بدیل‌بن علی خاقانی شروانی متخلّص به خاقانی از جملهٔ…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سید کریم امیری فیروزکوهی

سید کریم امیری فیروزکوهی در سال ۱۲۸۸ در فیروز کوه…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه میرزا محمّدعلی متخلّص به صائب تبریزی

میرزا محمّدعلی متخلّص به صائب تبریزی و معروف به میرزا…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شیخ فخرالّدین ابراهیم بن بزرگ مهر بن عبدالغفارهمدانی ملقب به فخرالدین عراقی

شیخ فخرالّدین ابراهیم بن بزرگمهر بن عبدالغفار همدانی، یا فخرالّدین…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه جمال الدین سیدی محمد متخلص به عرفی

جمال الدین سیدی محمد متخلص به عرفی از شاعران بزرگ…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فخرالدین اسعد گرگانی

فخرالدین اسعد گرگانی شاعر داستانگوی ایرانی نیمهٔ نخست سده پنجم…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه میرزا حبیب الله شیرازی متخلص به قاآنی

میرزا حبیب الله شیرازی ، متخلص به قاآنی در بیست…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ملک الشعرا میرزا ابوطالب کلیم کاشانی

ملک الشعرا میرزا ابوطالب کلیم کاشانی ، مشهور ب طالبای…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محتشم کاشانی

شمس الشعرا کمال الدین محتشم کاشانی پسر خواجه میر احمد…

بیشتر بخوانید »