زندگینامه بزرگان ایران زمین

معرفی و زندگی نامه بزرگان ایران زمین

شعرا

زندگی نامه جمال اصفهانی

محمد ملقب به جمال الدین ، فرزند عبد الرزاق یکی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه اهلی ترشیزی

اهلی از شاعران دربار سلطان حسین بایقرا و از جمله…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه امینی تبریزی

سلیمان فرزند ملا جواد در سال ۱۳۰۱ در ده خاکی…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه ابوالوفای بوزجانی

محمد بن محمد بن یحیی مشهور به ابوالوفای بوزجانی ریاضیدان…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه خواجه عتیق منشی

خواجه عتیق از خطه طیبه اردوباد است بسیار پخته و…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه آقا حسن نقاش

آقا حسن نقاش از هرات بود در نقاشی بی بدل…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه هلالی مشهدی

بدر الدین یکی از بهترین و معروفترین شاعران ایران در…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه بهار شروانی

میرزا نصر الله معروف به بهار شروانی یکی از گویندگان…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه همگر شیرازی

خواجه مجد الدین یکی از بزرگترین شاعران و سخن شناسان…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه امیری فرهانی

محمد صادق ملقب به ادیب الممالک پسر حاج میرزا حسین…

بیشتر بخوانید »