زندگینامه بزرگان ایران زمین

معرفی و زندگی نامه بزرگان ایران زمین

خطاط

زندگی نامه حکیم رکنا

حکیم رکنا اسمش مسعود است از خانواده حکمت وافاضت است…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه سیاوش بیک

سیاوش بیک مملوک شاه رضوان بارگاه شاه طهماسب از گرجستان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حاجت شیرازی

یادگار معروف به آقا یادگار از سرایندگان سده دوازدهم هجریست…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه خواجه مجدالدین ابراهیم

خواجه مجدالدین از دارالملک شیراز است خیلی جامع کمالات و…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه جمال اصفهانی

محمد ملقب به جمال الدین ، فرزند عبد الرزاق یکی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه اهلی شیرازی

محمد از بزرگ ترین شاعران سده دهم هجریست که در…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه جویای کشمیری

میرزا داراب فرزند ملا سامری از گویندگان نامی سده یازدهم…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه حافظ کمال الدین

حافظ کمال الدین حسین واحد العین از دارالسلطن هرات بود…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه محمد کرجی

آنچه از زندگی کرجی میدانیم چندان زیاد نیست . باید…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه آقا رضی اصفهانی

رضی معروف به آقا رضی از شاعران شیرین بیان اصفهان…

بیشتر بخوانید »