کیخسرو

جنگ يازده رخ

رزم گرازه با سیامک

سه دیگر سیامک ز توران سپاه بشد با گرازه بآوردگاه‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم کى‏خسرو با شیده پسر افراسیاب

چو روشن شد آن چادر لاژورد جهان شد بکردار یاقوت…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

نامه خسرو به کاوس به نوید پیروزى

ابا هدیه و نامه مهتران شده یک بیک شاه را…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گرفتار شدن افراسیاب بر دست هوم از نژاد فریدون

از آن پس چنان بود که افراسیاب همى بود هر…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

گشادنامه دادن کى‏خسرو گیو را

جهان دیده گودرز بر پاى خاست بیاراست با شاه گفتار…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم فروهل با زنگله

چهارم فروهل بد و زنگله دو جنگى بکردار شیر یله‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

کشته شدن شیده بر دست خسرو

فرود آمد از اسب شبرنگ شاه ز سر برگرفت آن…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آگاهى یافتن خسرو از رفتن افراسیاب با سپاه فغفور

پس آگاهى آمد ز چین و ختن از افراسیاب و…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گریختن افراسیاب از دست هوم

چو آن شاه را هوم بازو ببست همى بردش از…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

گشادنامه دادن خسرو توس را

چو گودرز بنشست برخاست طوس بشد پیش خسرو زمین داد…

بیشتر بخوانید »