کیخسرو

جنگ يازده رخ

رزم گیو با گروى‏زره

و دیگر گروى زره دیو نیو برون رفت با پور…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پاسخ فرستادن کى‏خسرو افراسیاب را

بفرمود تا قارن نیک خواه شود باز و پاسخ گزارد…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

زنهار دادن خسرو خویشان افراسیاب را

ز لشکر گزین کرد پس بخردان جهان دیده و کاربین…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

باز آمدن کى‏خسرو به نزد نیا

دل پیر زان آگهى تازه شد تو گفتى که بر…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

خواستن زال گشادنامه از خسرو براى رستم

چو بشنید دستان خسرو پرست زمین را ببوسید و بر…

بیشتر بخوانید »
جنگ يازده رخ

رزم گرازه با سیامک

سه دیگر سیامک ز توران سپاه بشد با گرازه بآوردگاه‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم کى‏خسرو با شیده پسر افراسیاب

چو روشن شد آن چادر لاژورد جهان شد بکردار یاقوت…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

نامه خسرو به کاوس به نوید پیروزى

ابا هدیه و نامه مهتران شده یک بیک شاه را…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گرفتار شدن افراسیاب بر دست هوم از نژاد فریدون

از آن پس چنان بود که افراسیاب همى بود هر…

بیشتر بخوانید »
کیخسرو

گشادنامه دادن کى‏خسرو گیو را

جهان دیده گودرز بر پاى خاست بیاراست با شاه گفتار…

بیشتر بخوانید »