هشت کتاب

زندگي خواب ها

فانوس خیس

روی علف ها چکیده ام. من شبنم خواب آلود یک…

بیشتر بخوانید »
زندگي خواب ها

خواب تلخ

مرغ مهتاب می خواند. ابری در اتاقم می گرید. گل…

بیشتر بخوانید »
مرگ رنگ

دریا و مرد

تنها ، و روی ساحل، مردی به راه می گذرد.…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

آب

آب را گل نکنیم : در فرودست انگار، کفتری می‌خورد…

بیشتر بخوانید »
شرق اندوه

لب آب

دیشب، لب رود، شیطان زمزمه داشت. شب بود و چراغک…

بیشتر بخوانید »
مرگ رنگ

با مرغ پنهان

حرف ها دارم با تو ای مرغی که می خوانی…

بیشتر بخوانید »
مرگ رنگ

مرغ معما

دیر زمانی است روی شاخه این بید مرغی بنشسته کو…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

ساده رنگ

آسمان ، آبی تر، آب، آبی تر. من در ایوانم،…

بیشتر بخوانید »
شرق اندوه

گزار

باز آمدم از چشمه خواب، کوزه تر در دستم. مرغانی…

بیشتر بخوانید »
مرگ رنگ

وهم

جهان ، آلوده خواب است. فرو بسته است وحشت در…

بیشتر بخوانید »