حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

گشودن بابل بر اساس مطالب تورات

بنابر نوشته تورات ، بلشضر پادشاه بابل جشنی بزرگ برای…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

گشودن بابل به روایت برسوس

برسوس دانشمند کلدانی در این باره نوشته ای داشته است…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

گشودن بابل

نوشته های گذشته در این باره چندان با هم هماهنگ…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

گشودن بابل به روایت سالنامه نبونه ئید

در اینجا رواست سخنانی را که در سالنامه نبونه ئید…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

سال جلوس و نخستین سال پادشاهی کورش

چنان مینماید که کمبوجیه در این هنگام در سپاه کورش…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

متن کامل استوانه کورش یا فرمان آزادی ملت ها

داستان بدرفتاری های نبونه ئید ، برگزیده شدن کورش به…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

آزاد کردن یهودیان

پیش ار کورش یهودیان آرزو داشتند که از میان نژاد…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

فرمان آزادی یهودیان

کورش برای آزادی یهودیان فرمانی داد که آن را نوشتند…

بیشتر بخوانید »