قرن ششم هجری – 485 الی 582 شمسی

شعرا

زندگی نامه سنایی غزنوی

  ابوالمجد مجدود بن آدم  سنایی غزنوی در سال ۴۵۹…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سعدی

سعدی در شیراز مرکز فارس در حوالی سال  ۵۶۳ دیده…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حکیم سوزنی سمرقندی

محمد ملقب به تاج الشعرا فرزند علی در شهر نسف…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مهستی گنجوی

منیژه از شاعارن دوره سلطان سنجر سلجوقی است . شوهرش…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه عمعق بخارائی

شهاب الدین از شاعران قوی مایه و استادان گرانقدر سده…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شمس الدین لاغری

شمس الدین لاغری از شاعران مدیحه سرای ایران در قرن…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فلکی شروانی

محمد ، ملقب به نجم الدین از گویندگان بر جسته…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مجیر بیقانی

مجیر الدین از گویندگان بنام سده ششم هجریست . زادگاه…

بیشتر بخوانید »