خطاطقرن دهم هجری - 873 الی 970 شمسی

زندگی نامه حافظ کمال الدین

حافظ کمال الدین حسین واحد العین از دارالسلطن هرات بود نسخ تعلیق را خوب مینوشت و میع خطوط سته را هم مشق رده بود و لاجورد شوی خوب هم بود. از خراسان که به عراق آمد دارالمومنین قم را خوش کرده چند مدت د رآنجا توقف کرد قرآن را بسیار خوش می خواند از قم به اردوی معلی و در مجلس اشرف تکلیف قرآن خواندن بر او کردند.گفت خوانند گیم نمب اید شاه جنت مکان را خوش آمد اسب و استر و اشتر و خیمه و جمیع ضروریات و مایتاج به او شفقت کرد مطلقا قبول نکرد. بسیار درویش و فانی و از خود گذشته بود همچنان نمد پوش بود و پیاده سفر می نمود و در علم اکسیر مهارت تمام داشت باز از عراق به خراسان عود نموده در مشهد مقدس در سنه اربع و سبعین و تسعمائه فوت شد.

.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *