شهریار

گزیده اشعار شهریار

اقبال من

تیره گون شد کوکب بخت همایون فال من واژگون گشت…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

سه تار من

نالد به حال زار من امشب سه تار من این…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

شمشیر قلم

نالم از دست تو ای ناله که تاثیر نکردی گر…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

سوز و ساز

باز کن نغمه جانسوزی از آن ساز امشب تا کنی…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

انتظار

باز امشب ای ستاره تابان نیامدی باز ای سپیده شب…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

غزال رمیده

نوشتم این غزل نغز با سواد دو دیده که بلکه…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

طوطی قناد

الا ای نوگل رعنا که رشک شاخ شمشادی نگارین نخل…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

هفتاد سالگی

سنین عمر به هفتاد میرسد ما را خدای من که…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

غزل یا لغز

بلبل عشقم و از آن گل خندان گویم سخن از…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

جمال بقیت اللهی

سپاه صبح زد از ماه خیمه تا ماهی ستاره، کوکبه…

بیشتر بخوانید »