نسخ تعلیق

خطاط

زندگی نامه مولانا ادهم

مولانا ادهم از یزد بوده و به ادهم کور مشهور…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا سیمی نیشابوری

مولانا به غایت مستعد و صاحب فنون بوده و در…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا علیرضا تبریزی

مولانا علیر ضا تبریزی سابقا در تلوخوشنویسانا ثلث و نسخ…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا مالک

مولانا مالک اگر چه به دیلمی اشتهار داشت اما وی…

بیشتر بخوانید »