تولد و کودکی کورش هخامنشیکورش

داستان تولد کورش – از زبان استاد شاپور شهبازی

اینک که همه نوشته های پیشینیان را درباره زادن و پروردن کورش آوردیم و بررسی کردیم می توانیم چنین نتیجه ای به دست آوریم : کورش پنج سال پیش از به سلطنت رسیدن نیای مادریش یعنی در سال ۵۹۰ پیش از میلاد زاده شده چون پارسیان مردانه و جنگاور بودند هووخشتر ، شاهنشای ماد بدان آه نیاز داشت لیکن میدانست که پارسیان خود خاندان پادشاهی کهنی دارند و از نیروی نژادی و سپاهی خود آگاهند و تن به بردگی نمی دهند بلکه میخواهند در شاهنشاهی با مادها انباز باشند از این روی بر آن شد که با کمبوجیه پادشاه پارس هم پیمان و یگانه شود .

می دانیم که هووخشتر درزدوبند سیاسی زبر دست واستاد بود و حتی با خاندان های پادشاهی بابل و لودیه پیمان بست بنابر این چون دریافت که دیر یا زود با لودیان دست به گریبان خواهد شد و سود وی در آن است زیر دستانش آرام و وفادار بمانند  ، خواست که از پشت سر خیالش راحت باشد تا در هنگام نبرد پیش دستش باز باشد و به ستیزه های خانگی در ایران ، دچار نگردد

وی پادشاهی کار دیه بود و که یگانگی و هم پیمانی یاران جنگاور و پهلوانی چون پازسیان – ه خویشاوندان هم خون و برادران هم نژاد مادها بودند – چه سان نیکو سودمند است

پس برای آن که آنان را فرمانبردار و وفادار و جانسپار خود کند بر آن شد که دو خاندان شاهی ماد و پارس را با هم پیوند دهد بنابر این در سال ۵۹۱ پیش از میلاد ولیعهد خود ایشتوویگو را بفرمود تا دخترش ماندانه را به کمبوجیه پادشاه پارس به زنی دهد و با این زناشویی فرخنده پیوند یگانگی و هم خونی دو قبیله بزرگ ایرانی را جاوید و گزند ناپذیر کند

چنان کرد و چون یک سال از این پیوند بگذشت – یعنی در سال ۵۹۰ پیش از میلاد – از پشت کمبوجیه پارسی و ماندانه شاهدخت ماد پسری به جهان آمد که نامش را کورش نهادند زیرا که پدربزرگش هم کورش نام داشت .

این پسر کورش بزرگ ، جهانگیر نامی ایرانی و مایه سرافرازی جهان پیر گشت

 

.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن