قرن دوازده هجری – 1067 الی 1164 شمسی

شعرا

زندگی نامه متین اصفهانی

میرزا عبدالرضا فرزند شیخ عبدالله از گویندگان دوره زندیه است…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مجید طالقانی

عبد المجید معروف به درویش عبد المجید طالقانی فرزند عبدالله…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه محمد نصیر طبیب اصفهانی

محمد نصیر فرزند میرزا عبد الله یکی از معروفترین شعرای…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمر اصفهانی

سید حسن از سخنسرایان معروف دوره قاجاریه است . وی…

بیشتر بخوانید »