قرن دوازده هجری – 1067 الی 1164 شمسی

شعرا

زندگی نامه عذری بیگدلی

اسحاق بیگ برادر کوچک لطفعلی بیگ آذر و یکی از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه متین اصفهانی

میرزا عبدالرضا فرزند شیخ عبدالله از گویندگان دوره زندیه است…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مجید طالقانی

عبد المجید معروف به درویش عبد المجید طالقانی فرزند عبدالله…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه محمد نصیر طبیب اصفهانی

محمد نصیر فرزند میرزا عبد الله یکی از معروفترین شعرای…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمر اصفهانی

سید حسن از سخنسرایان معروف دوره قاجاریه است . وی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مشتاق اصفهانی

میر سید علی از گویندگان به نام دوره زندیه بوده…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مشرب عامری

اشرف معروف به میرزا اشرف عامری اصلش از قبیله اعراب…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه هدایت طبرستانی

رضا قلی خان معروف به لله باشی فرزند محمد هادی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه همای شیرازی

رضا قلی خان از سخنوران برجسته دوره قاجاریه است .…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صهبای قمی

آقا محمد تقی فرزند ملا ید الله از شاعران خوش…

بیشتر بخوانید »