حافظ

دیوان حافظ

خلوت درویشان

روضه خلد برین خلوت درویشان است مایه محتشمی خدمت درویشان…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

غم عشق

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است شمشاد خانه…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

اشک ندامت

یا رب سببی ساز که یارم به سلامت بازآید و…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

بحر فنا

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست باده پیش…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

عیش نقد

صوفی بیا که آینه صافیست جام را تا بنگری صفای…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

وقت رندی

روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

دام زلف

به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است بکش به…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

محرم راز

المنه لله که در میکده باز است زان رو که…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

نشان یار

شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت فراق یار نه…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

زلف پریشان

خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست تاب آن…

بیشتر بخوانید »