حافظ

دیوان حافظ

آیت عشق

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست گوهر هر کس…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

چاره هجران

بی مهر رخت روز مرا نور نماندست وز عمر مرا…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

همنشین یار

دل من در هوای روی فرخ بود آشفته همچون موی…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

سیل اشک

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست منت خاک…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

نسیم صبحگاهی

به ملازمان سلطان که رساند این دعا را که به…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

کعبه دل

زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست راه هزار…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

خلوت درویشان

روضه خلد برین خلوت درویشان است مایه محتشمی خدمت درویشان…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

غم عشق

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است شمشاد خانه…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

اشک ندامت

یا رب سببی ساز که یارم به سلامت بازآید و…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

بحر فنا

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست باده پیش…

بیشتر بخوانید »