مشروطه

سیاستمداران

زندگی نامه حیرت تبریزی

ابوالحسن میرزا معروف به شیخ الرئیس پسر حسام السلطنه پسر…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالقاسم لاهوتی

ابوالقاسم لاهوتی در سال  1266 در کرمانشاه به دنیا آمد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ایرج میرزا

شاهزاده ایرج میرزا – جلال الممالک – در سال ۱۲۵۳…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه عارف قزوینی

ابوالقاسم عارف در حدود سال  1261 در قزوین متولد شد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فرخی یزدی

میزا محمد متخلص به فرخی فرزند محمد ابراهیم سمسار یزدی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه میرزا محمد تقی بهار

میرزا محمد تقی متخلص به بهار در هفدهم آذر سال ۱۳۶۵…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه نظام وفا

نخستین فرزند میرزا محمود امام جمعه ، از علمای آزادی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سید اشرف الدین حسینی معروف به گیلانی

سید اشرف الدین حسینی معروف به گیلانی بنابر شعر منظوم…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمدصادق ادیب الممالک فراهانی

محمدصادق ادیب الممالک فراهانی، فرزند حسین ملقب به امیرالشعرا و…

بیشتر بخوانید »