جشن های ایرانیان

جشن های ایرانیان

بهار جشن

نخستین روز از ماه آذر، بهار جشن نام داشت که…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

خرم روز و ارتباط با یلدا

دی، یکی از ماههای مقدس وپر ارج است۰ از این…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن دی به آذر- دیگان

 روز هشتم از ماه دی، موسوم است به دی بآذر،…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن دی به مهر- دی بدین

 نام دوجشن دیگر از جشن های سه گانه ماه دی…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن سیر سور

روز چهار دهم هر ماه، گوش نام دارد. در دی…

بیشتر بخوانید »