حمله و فتح لودیه توسط کورشکورش

اقدامات کرزوس

بند و بست های کرزوس چنان چیره دستانه و به چالاکی انجام یافت که هرگاه وی چندان می ماند تا یارانش برسند و آنگاه بر مرز ایرانشهر می تاخت بی گمان کار کورش بسیار دشوار می گشت

در پایان ۵۴۸ همه ساز و برگ لشکر کشی کرزوس آماده بود ، اسپارته داشتند ناواگانی آماده به جنگ میکردند تا به یاری کرزوس بفرستند و تنها چشم به راه هوای مساعد بود آمازیس هم ناوگان خود را فرستاد و نیروئی که در قبرس داشت آماده دریا پیمودن بود در همان هنگام گروهی از جنگاوران پیاده تراسی شتابان می رفتند تا هب لشکر لودیه به پیوندند

اما کرزوس درنگ نکرد و پیش از آنکه دوستانش به یاری او برسند شتابان به سوی مرزهای ایارن تاختن آورد دیودروس گفته است که وی به یکی از مردمان افزوس بنام یوری بیاتس زروسیم هنگفتی داد و او را بر گماشت تا به یونان رود و شمشیر زنان اسپارتی را به مزدوری گیرد لیکن این مرد گنجینه را برداشت و به نزد کورش گریخت و وی را از کوشش های کرزوس آگاه کرد اگر چه دیودروس گوید که یوری بیاتس در افزس از برای ناسپاسی نامبردار شد ، داستان وی مشکوک است و گمان می رود از روی داستان های فانس و تمیکراتس ساخته شده باشد.

شاید کرزوش گمان میکرد تا کورش از شهر همدان بر دارد کوهستان های دشوار گذر را در نوردد و راه های دراز را به پیماید و به مرز لودیه برسد هم پیمانان وی به یاریش خواهند رسید در این میان فرصت خوبی برایش پیش آمده است تا کاپادوکیه را- که اکنون بخشی از ایرانشهر کورش بود – به زیر فرمان در آورد از این رو با سپاه نیرومند خود از ماد به سوی آن سرزمین رفت چون به هالیس رسید آن را بی گذر یافت در اینجا تالس میلتیوسی که در سپاه وی بود از بالا دست لشکرگاه کرزوس خندقی ژرف بکند آنرا به پشت سر بپیچاندو سپس آن را با خمی دیگر در پائین دست لشکرگاه به مجرای اصلی رود بپیچاند و بدین گونه آب رودخانه بدو بستر افاتد که هر دو کم آب و آسان گذر شده بود.

کرزوس پس از این کهک بدینسان از رود هالیس بگذشت بزودی به دژ بزرگ و نامور پتریا – بغاز کوی امروز- رسید که در سده های پیش پایتخت پادشاهی بزرگ هیتیب ها بود کرزوس  در اینجا لشکرگاه ساخت و نا آگاه از پیشروی کورش به سوی وی به دست اندازی بر مردمان آن سامان پرداخت و پس از آن که مردمان شهر پتریارا به بردگی گرفت و کِشتِ مردم کاپادوکیه را نابود کرد شهرهای آن سرزمین را یکی از دیگری بگشود و با آن که مردم آنجا با وی دشمنی نکرده بودند ایشان را سخت آسیب رسانید و گروهی فراوان از آنان را بکشت

 

 

.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *