حمله به بابل و فتح آن در زمان کورشکورش

گشودن بابل به روایت سالنامه نبونه ئید

در اینجا رواست سخنانی را که در سالنامه نبونه ئید – سطر بیست و دوم و پس از آن – آمده است و برای گشودن بابل اهمیت دارد بیاوریم . در این سالنامه رویدادهای پر اهمیت دوره پادشاهی نبونه ئید – که آغاز آن از ۵۵۶ بود – یاد گشته است . آنچه میان دو کمان (  ) آمده است از خود ماست – شاهپور شهبازی – که برای روشن شدن مطالب متن آوردیم

یازدهمین سال ( از پادشاهی نبونه ئید ، یعنی سال ۵۴۵ ) : پادشاه ( بابل ) در تهامه ( بماند ) . ولیعهد ( بل – شر – اصور ) .گماردگان دولتی و سپاهیان در آگاد ( بودند )

شاه برای ( جشن های ) ماه نیسان به بابل نیامد . ( خدای بابلی خط و نویسندگی ) به با نیامد . ( برای روزهای جشن ) . بل ( لقب مردوک ) ( از بتخانه ا – زگیلا و در پیشاپیش رژه سالانه ) بیرون نرفت ، جشن اکتیو گرفته نشد ،  ( اما ) برای خدایان بابل و برسیپا فدیه هائی بر آئین و چنان که سزاوار بود داده شد – در اینجا بخش بزرگی از متن ریخته است –

ستون سوم :

هفدهمین سال ( ۵۳۹ ) : نبو از برسیپا ( رفت ) شاه برای جشن سالانه { بل … } به بتخانه ا – تور – کالام – مه در آمد …

بل {ل} ( در پیشاپیش کاروان شادی ) بیرون رفت . انان جشن نوروز را بنا به آئین و آنچنان که شایسته بود برگزار کردند. در ماه .. { لوگان مرد و دیگر خدایان } شهر مرد ، زبابا و ( دیگر ) خدایان کیش ، الهه نینلیل { و دیگر خدایان } هورسگ کلام مه به بال در آمدند. تا پایان ماه اولولو خدایان آکاد ( همه ) … آنان که متعلق به بالای ایم هستند به بابل اندر شدند ( ولی ) خدایان برسیپا ، کوتاه و سیپار نیامدند و در ماه تشریتو هنگامی که کورش بر سپاه آکاد در ایپس بر کرانه دجله تاختن برد ساکنان آکاد سر به شورش ( بر علیه نبونه ئید ) برداشتند لیکن او ( نبونه ئید ) ساکنان را از دم تیغ گذرانید .

در چهاردهمین روز سیپار ( بوسیله پارسیان ) بدون هیچ گونه جنگی گرفته شد . نبونه ئید پای بگریز گذاشت . در شانزدهمین روز ( = ۱۴ – اکتبر ) گوبارو ( گئوبرو ، سپهبد بزرگ پارسی ) فرماندار گوتیوم ( ناحیه غربی ماد یعنی سرزمین شمال و شمال شرق آشور )و لشکر کورش بی هیچ جنگی به بابل در آمدند . پس از آن نبونه ئید در بابل دستگیر شد ، هنگامی که وی ( بدانجا ) بازگشته بود تا پایان ماه سپر ( سرداران ) گوتیوم ( مادی * درزون ا – زیگلا ماندند ، ( ولی ) هیچ کس در ا – زیگلا و بناهای ( وابسته بدان ) با اسلحه آمد و شد نکرد . زمان درست ( برای جشن گرفتن ) را از دست ندادند . در ماه آرهشامنو در سومین روز _ = ۲۹ اکتبر ۵۳۹ ) کورش به بابل در آمد . شاخه های سبز در پیش پایش گسترده شد و  صلح شولموبر شهر سایه گسترد . کورش بر همه ( مردم ) درود فرستاد ،  حاکم او گئوبرو از خود فرماندارانی ( برای شهر های )  بابل برگماشت . از ماه کیسلیمو تا ماه ادرو ، خدایان بابل زمین که نبونه ئید بزور وادارشان کرده بود به ( شهر ) بابل بیایند .. ، به شهر های مقدس خودشان بازگشتند . در ماه { ارهشامنو ، در روز … هم } سر پادشاه ( مقصود نبونه ئید است ، در این سالنامه پیش از این همواره از وی به عنوان پادشاه یاد شده است ) بمرد .

از روز ۲۷ ماه ارهشامنو تا ویمن روز ماه نیسانو یک سوگواری ( رسمی ) در سراسر آکاد انجام شد ، همه مردم با موهای پریشان بیرون آمدند . هنگامیک ه چهارمین روز کمبوجیه پسر کورش به بتخانه ا – نیگ – په – کلام ف مه – سوم – مه آمد ا – په کاهن نبوکه … و وزرا و … انان آمدند ( و ) شاخه هائی را که در دست داشتند ، تکان دادند و سور نمودند ، و هنگامیک ه وی پیشاپیش بت نبو به راه افتاد …

نیزه ها و ترکش های چرمین از … نبو به ا – زیگلا بازگشت ، گوسفند قربانی کردن در پیش بل و خدای ماربیتی نوشته … ( مطالب دیگر همه ناخوانا است )

 

.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *