کورشکورش و یونانیان آسیا

یونانیان آسیا و کورش

گمان میرود که برخی از مردمان بومی آسیای کوچک مانند فریگیه ای ها ، میسیه ای ها ، پامفی ایه ای ها و پنتی ها که پیش از گشودن ساردیس فرمانبردار کرزوس بودند با آمدن کورش پیروز گشتن او باج گزارش شدند

هیچ یک از نویسندگان کهن از این پیشامد سخنی نمی گوید ولی از تاریخ هرودتوس چنین بر می آید که بجز یونانیان شهر های کاریه ولی کیه ، همه مردمی که در پارینه دست نشانده  خاندان مرم ناده بودند پس از برافتادن کرزوس بی انکه دست به تیغ برند به نزد کورش سرفرمانبرداری فرود آوردند و از مهر او برخوردار شدند

پیش از جنگ با لودیه کورش پیکی نزد این یونانیان گسیل کرده و از آنان در خواسته بود تا کرزوس را تنها بگذارند و در شمار بدخواهان ایرانیان در نیایند لیکن یونانیان که از تیغ و بازوی کورش اگاهی نداشتند و از سوی دیگر بازرگانی با سرزمین های دیگر و آرامشی که زیر سایه پادشاهان لودیه یافته بودند یکباره آنان را توانگر و خودپرست کرده بود سخن او را نپذیرفتنه بودند. اما چون دولت نیرومند لودیه یکباره از پای در آمد بر این مردمان روشن شد که نیروی سپاهی و فرماندهی ایرانیان بی مانند است و برای همه کشور های دیگر بیم و انگیز است

یونانیان آسیا از سرنوشت لودیه در هراس افتادند و فرستادگانی نزد کورش گسیل کردند و درخواستندکه با ایشان همان گونه رفتار کند که کرزوس رفتار میکرد، یعنی باجی بگیرد و کاری به کارشان نداشته باشد. لیک کورش نپذیرفت.

.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *