حمله به بابل و فتح آن در زمان کورشکورش

سال جلوس و نخستین سال پادشاهی کورش

چنان مینماید که کمبوجیه در این هنگام در سپاه کورش پایه سرداری داشته است و پدرش برای انکه راه و رسم جهانداری و کشوستانی را بدو نشان دهد وی را همه جا به همراه خود می برده است . بابلیان سال را از نیسانو – نیسان برابر فروردین در تقویم کنونی ایران است  آغاز میکردند و ابتداری سال جلوس هر پادشاه را از نسیان سالی می گرفتند که وی در آن به تاج و تخت دست یافته بود ، اگر چه این دست یابی در ماه یازدهم شال هم میبود

از این جهت بنابر گاهشماری بابلیان اکتبر ۵۳۹ هفتمین ماه واپسین سال پادشاهی نبونه ئید و هفتمین ماه سال جلوس کورش به شمار آمد و سالهای رسمی پادشاهی کورش از نیسان ۵۳۸ آغاز شد. به همین جهت میبینیم که در تورات – بی گمان به پیروی از شیوه بابلی – از سال اول پادشاهی کورش پادشاه پارس سخن رفته است

کورش خسروی بود کاردیه و جوانمرد و دور اندیش و تیزهوش. وی چنان که از سالنامه نبونه ئید و فرمان کورش بر می آید بی آنکه بابلیان را آزاری رساند بر ایشان فرمانروائی یافت و برای نگاه داشت دل انان در برابر خدای بزرگشان مردوک کرنش کرد و در این کار ککمبوجیه نیز از وی پیروی نمود . مردوک کورش و پسرش را فرهمندی بخشید و فرمانروائی سرزمین ها را به چنگ برومند کورش سپرد . از ان روز بابلیان در سند هاس خود نام کورش شاه کشور ها و شاهپور کمبوجیه را یاد می کردند . زیرا که کمبوجیه تا جولای ۵۳۰ به نمایندگی از سوی پدر بر بابل زمین فرمانروائی داشت

بابلیان در کورش نماینده و ستاینده مردوک را میدیند ، خسروی که مردوک پس از جستجوی بسیار از میان همه جهانیان برگزیده بود تا بدو فره جهانداری بخشد ، فرمانروایان و مردمان سرزمین های گوناگون را یکی پس از دیگری زیر دستش ساخته بود و در همه نبرها پشتیبان و یاورش به شمار می رفت و کارهایش را با شادمانی مینگریست.

مورش نه تنها به بابلیان روی خوش نشان داد بلکه انان را هم که در چنگال بابلیان گرفتار بودند رهائی بخشید . گروهی از مردم شوش و شهر آشور – پایتخت آشور در آن هنگام به ویرانی افتاده بود – در بابل به اسیری روزگار می گذرانیدند . کورش این مردامن را به شهر خود فرستاد و خدایانشان را نیز با ارج فراوان به خانه هایشان گسیل کرد و در راه دلگرم ساختن فرمانبرداران از هیچ کوششی دریغ مکرد

در ماه ارهشامنو گئوبرو در گذشت و کورش بین النهرین را به پسر خود کمبوجیه سپر د و این شاهزاده به نمایندگی پدر بر آن سرزمین فرمانروائی یافت

 

.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *