عطاری

آواز آفتاب

محراب

تهی بود و نسیمی. سیاهی بود و ستاره ای هستی…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

ای همه سیماها

در سرای ما زمزمه ای ، در کوچه ما آوازی…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

در سفر آن سوها

ایوان تهی است ، و باغ از یاد مسافر سرشار.…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

تارم

از تارم فرود آمدم ، کنار برکه رسیدم. ستاره ای…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

خوابی در هیاهو

آبی بلند را می اندیشم ، و هیاهوی سبز پایین…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

بیراهه ای در آفتاب

ای کرانه ما ! خنده گلی در خواب ، دست…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

موج نوازشی ، ای گرداب !

کوهساران مرا پر کن ، ای طنین فراموشی ! نفرین…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

زمان پرپر می شد

رویا زدگی شکست : پهنه به سایه فرو بود. زمان…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

نزدیک آی

بام را برافکن ، و بتاب ، که خرمن تیرگی…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

نیایش

نور را پیمودیم ، دشت طلا را در نوشتیم. افسانه…

بیشتر بخوانید »